Powody wahań pozycji w Google
W wyszukiwarce Google często można zaobserwować zjawisko wahania pozycji strony www w wynikach wyszukiwania. Jest to zjawisko bardzo często spotykane dla witryn, które dopiero zaistniały w sieci. Wahania są wtedy zjawiskiem normalnym i ustają po pewnym czasie. W przypadku witryn, które istnieją już kilka lat zjawisko wahania pozycji może również występować, ale jest ono mniej zauważalne. Zachwianie pozycji strony w ...more»